Meistä

Lastenkulttuurihanke Taikamaton tavoitteena on kehittää suomalaista lastenkulttuuria sekä luoda erilaisia taidelähtöisiä menetelmäoppaita, joiden avulla tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja yläkoulun toiminnassa. Nämä menetelmäoppaat on jaettu eri taiteenalojen osalta eri ryhmiin seuraavasti:

– draamaan liittyviin menetelmäoppaisiin,
– elokuvaan liittyviin menetelmäoppaisiin,
– kädentaitoihin liittyviin menetelmäoppaisiin,
– kulttuuriperintöön liittyviin menetelmäoppaisiin,
– mediakasvatukseen liittyviin menetelmäoppaisiin,
– kuvataiteeseen liittyviin menetelmäoppaisiin,
– monikulttuurisuuteen liittyviin menetelmäoppaisiin,
– monitaiteisuuteen liittyviin menetelmäoppaisiin,
– musiikkiin liittyviin menetelmäoppaisiin,
– sanataiteeseen liittyviin menetelmäoppaisiin,
– museopedagogiaan liittyviin menetelmäoppaisiin,
– tapahtumatuotantoon liittyviin menetelmäoppaisiin,
– sarjakuvaan liittyviin menetelmäoppaisiin,
– valokuvaan liittyviin menetelmäoppaisiin,
– sirkustaiteeseen liittyviin menetelmäoppaisiin sekä
– tanssitaiteeseen liittyviin menetelmäoppaisiin.

Näiden oppaiden kautta opettaja, taidekasvattaja tai ohjaaja saa työkaluja, joita hän voi käyttää työskennellessään esimerkiksi nuorten ja lasten työpajoissa. Erilaiset taidehetket tarjoavat lapsille ja nuorille ainutlaatuisia tilaisuuksia toteuttaa itseään sekä saada onnistumisen elämyksiä. Taide tarjoaa lapsille ja nuorille myös tilaisuuden hengähtää ja keskittyä omaan sisäiseen maailmaansa, mikä ei ole merkityksetöntä tänä kiireisenä ja hektisenä aikakautenamme. Menetelmäoppaiden lisäksi hankkeen myötä on kehitetty monia erilaisia innovatiivisia menetelmiä taidekasvatukseen eri taiteenalojen osalta.

Draama

Draamaa voidaan käyttää monipuolisesti taidekasvatusmenetelmänä ja sen pohjalta voidaan järjestää monenlaisia taidehetkiä niin lasten kuin nuortenkin kanssa. Draama on hyvä keino ilmaista omia tunteita sekä kokeilla asettumista toisen asemaan.

Varhaiskasvatuksen käyttöä varten Taikamatto-hankkeessa on luotu I am me –niminen menetelmäopas, jonka ohjeiden ja vinkkien perusteella voidaan tehdä teatteria yhdessä lasten kanssa. Tämän menetelmän avulla lasten kanssa tutustutaan teatterialaan sekä taidemuotona että ammattina ja lapsille esitellään teatterin valmistamisen prosessi sen alusta loppuun asti, mikä tarkoittaa tutustumista prosessiin alkaen teatterin käsikirjoituksesta ja päättyen sen ensi-iltaan.

Alakoulun toisella, kolmannella ja neljännellä luokalla opiskeleville lapsille suunnattu draamamenetelmä ”Seikkailu pimeässä metsässä” on menetelmä, jonka avulla on tarkoitus harjoitella sosiaalisia taitoja pelaamisen kautta. Kyseessä on elämyksiä tarjoava roolipeliseikkailu, joka on suunniteltu siten, että sen pelaamisen kautta lapset saavat tilaisuuden harjaannuttaa sosiaalisia taitojaan sekä ryhmätyötaitojaan erilaisten tehtävien kautta. Samalla tehtävät vahvistavat myös lapsen itsetuntoa, -tuntemusta sekä –luottamusta ja opettavat häntä tunnistamaan erilaisia tunteita. Tätä roolipeliä voidaan soveltaa myös kyseistä ikäryhmää nuoremmille tai vanhemmille pelaajille.

Yläkouluikäisille oppilaille hankkeen kautta on luotu draamatyöpajamenetelmä, jonka tavoitteena on voimauttaa opiskelijoita. Työpajoja on erilaisia alkeisharjoitustyöpajoista teemallisiin työpajoihin. Samalla opettaja saa eväitä draamametodin käyttöön.

Elokuva

Elokuvat kiinnostavat lapsia ja nuoria ja ovat tämän vuoksi oivallinen väylä erilaisten taidetyöpajojen toteuttamiseen. Jos pajoissa kuitenkin käytetään materiaalina valmiita elokuvia, tulee tekijänoikeusnäkökohtien huomioonottamiseen kiinnittää suurta huomiota. Usein elokuvataidepajoissa lapset ja nuoret pääsevät kuitenkin tekemään itse elokuvia tai musiikkivideoita.

Yläkouluikäisille oppilaille suunnattu Hittix-musiikkivideotyöpaja tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tehdä omia musiikkivideoitaan valikoiduille musiikkikappaleille. Tämän musiikkivideotyöpajan menetelmiä voidaan käyttää soveltaen myös alakouluikäisten parissa työskentelyyn.

Varhaiskasvatusta varten suunnitellussa ”Sirkustirehtöörin kepposet” –animaatiopajassa päiväkoti-ikäiset lapset saavat mahdollisuuden suunnitella erilaisia tapoja kuvata animaatioita. Lastentarhanopettajille ja muille varhaiskasvattajille opas tarjoaa vinkkejä sirkusaiheisen animaatiopajan järjestämiseen. Toinen varhaiskasvatusta varten suunniteltu videotyöpaja opettaa lapsille videokameran käyttöä sekä ympäröivän todellisuuden havainnointia sekä tutkimista videokameran kautta. Aikuiset saavat paljon tietoa lasten tavasta hahmottaa ympäröivää todellisuuttaan tarkastelemalla lasten kuvaamia videoita. Toisinaan on yllättävää nähdä millaisia asioita lapset havainnoivat ympäristössään ja mitä he pitävät merkittävänä.
Yläkouluikäisiä lapsia varten hankkeen aikana on luotu oppilaita voimauttava videotyöpajamenetelmä, josta löytyy esimerkiksi peruskameratekniikkaa käsittelevä opasosio. Perusopetusta varten hankkeen aikana on luotu elokuvakasvatusta käsittelevä menetelmäopas, jossa tarjotaan oivaltavia keinoja, joiden avulla elokuvatyöpajoihin voidaan lisätä käytännönläheistä dramaturgiaa. Erilaiset improvisaatioharjoitukset sekä oman tarinan käsikirjoittaminen ovat tämän menetelmän keskeisiä tehtäviä.

Jos olet mahdollisesti kiinnostunut online-peleistä, suosittelemme sivua Netticasino 24